Biuletyn 178 od dnia 24 lutego 2024 r

Sojusz przeciwko brakowi mieszkań i niszczeniu miast, Newsletter 178

Protest przeciwko pustostanom w mieszkaniach GAG

24.02.2024, godz. 11.00, Ricarda-Huch-Str.31 przed centrum serwisowym GAG

Dlaczego spotykamy się w każdą sobotę w Stammheim przed biurem GAG i przed opuszczanymi mieszkaniami GAG przy Elias-Gut-Strasse.

Rainer Kippe

Jak wiadomo, domy mają zostać opuszczone, wyburzone i zastąpione nowymi budynkami.

Jak również wiadomo, rozbiórka zostanie opóźniona o co najmniej rok, ale eksmisja ma być kontynuowana, a opuszczone mieszkania mają pozostać puste do czasu rozbiórki lub miejsca rozbiórki mają pozostać puste.

W Kolonii trwają przeciwko temu powszechne protesty. Rada dzielnicy Mülheim jednogłośnie wzywa do rewizji. Przedstawiciele rady w radzie nadzorczej GAG zostali poproszeni o poinstruowanie GAG o udostępnieniu mieszkań, które zostały już opuszczone, osobom bezdomnym i poszukującym zakwaterowania.

Protestujemy przeciwko temu, podejmując różne działania, w tym czuwanie w każdą sobotę.

Stajemy tam w każdą sobotę, aby wyrazić naszą solidarność z bezdomnymi i bezdomnymi oraz wezwać do znalezienia możliwego rozwiązania.

Omawiamy tam również podejmowane przez nas działania: Rozmowy z politykami i prasą, wiece domagające się otwarcia budynków przy Elias-Gut-Straße dla bezdomnych i szukających schronienia.

Będziemy tam stać, dopóki budynki nie zostaną otwarte.

Stamtąd planujemy również kampanie ulotkowe i wydarzenia w okolicy, podczas których informujemy ludzi i zapraszamy ich do okazania solidarności.

Sobotnie czuwanie jest więc także twórczym spotkaniem aktywistów i „czuwających”.

„Bezdomność w Kolonii – inwentaryzacja i perspektywy”.

Siódme forum polityki miejskiej grupy parlamentarnej Zielonych odbyło się 21 lutego 2024 r. w domu kultury Ehrenfeld. Floris Rudolph, rzecznik Zielonych ds. polityki społecznej, moderował wydarzenie panelowe z udziałem Susanne Hahmann z Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Andreasa Hechta, kierownika ds. zdrowia i pomocy integracyjnej w SKM oraz dr Haralda Raua, dyrektora Departamentu Spraw Społecznych, Zdrowia i Mieszkalnictwa. Publiczność składała się głównie z radnych Zielonych, którzy do godziny 20:00 mieli w sali posiedzenie grupy parlamentarnej. Liczne inicjatywy wolontariackie, które wspierają bezdomnych na ulicach Kolonii, nie były obecne. Pracownicy Vringstreff i kilku innych byli jedynymi przedstawicielami niezależnych organizacji pomagających bezdomnym. Obecni byli również aktywiści z Sozialistische Selbsthilfe Mülheim (SSM).

Pierwsze zdania dr Raua pokazały, jak działa zarządzanie ubóstwem. Jednym tchem zapewnił, że ludzie na ulicach są w złym stanie, nie ma co do tego wątpliwości, po czym wyjaśnił, że zróżnicowany system wsparcia w Kolonii otrzymuje wiele pochwał i uznania w całym kraju. Na stronie internetowej https://www.wohnungslos-in-koeln.de/  każdy może zapoznać się z szeroką gamą oferowanych usług.

Susanne Hahmann i Andreas Hecht opisali, jak w ostatnich latach pogorszyła się sytuacja osób bezdomnych i wzrosło zapotrzebowanie na poradnictwo. Aby uzmysłowić wszystkim słuchającym, jak ważna i potrzebna jest ich praca, wspomniano o liczbie osób przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przy Vorgebirgsstraße i Ostmerheimer Straße. To, czy istnieje związek między systemem wsparcia a pogarszającą się sytuacją i rosnącym zapotrzebowaniem na poradnictwo, pozostało nierozstrzygnięte.

Dr Rau zbyt często używał słów „sensacyjny” i „innowacyjny” w swojej liście starych i nowych ofert pomocy, jak sprzedawca na wesołym miasteczku. Mówił o pomocy prewencyjnej, aby uniknąć utraty domu, Housing First, mobilnych usługach medycznych, praktyce Kaya w Mülheim Arche, anonimowym zaświadczeniu o chorobie, mieszkaniach dla chorych, hospicjach, pracy na ulicy i planowanej akademii dla bezdomnych. Nie dyskutowano o tym, czy cały ten zakres pomocy byłby nadal potrzebny, gdyby system pomocy mógł zostać zastąpiony przez Housing First. W przypadku braku mieszkań, Housing First powinno być jedynie dodatkiem do systemu wsparcia, który jest częściowo odpowiedzialny za fakt, że oczekiwana długość życia osób bezdomnych jest o 30 lat niższa od średniej krajowej i że są one wyjątkowo nadreprezentowane w więzieniach.

Susanne Hamann, o wiele bardziej trzeźwo, mówiła o magnetycznym efekcie Kolonii, wschodnich Europejczykach z ich brakiem uprawnień do zasiłków, ale także o dyskryminacji bezdomnych na rynku mieszkaniowym i przemocy, której doświadczają, a także o wysiedlaniu miast. Słowa kluczowe, które wszyscy na sali znają. Brakowało jednak konsekwencji tych wyliczeń, na przykład tego, czy ludzie myślą o usunięciu siedzeń, które odstraszają bezdomnych i zastąpieniu ich wygodnymi drewnianymi ławkami. Krytyka władzy i dominacji jest obca protestanckiej etyce pracy.

Pan Rau mówił o badaniu zleconym w 2022 r. na temat warunków życia osób bezdomnych w Kolonii, które otrzymał od Towarzystwa Innowacyjnych Badań Społecznych i Planowania Społecznego (GISS). Podkreślono w nim wieloczynnikowy wpływ osób bezdomnych, ich chorób fizycznych i psychicznych oraz ich długów. Równolegle do badania, wraz z grupą roboczą ds. polityki mieszkaniowej opracowano kolońską koncepcję walki z bezdomnością. W planach jest nocna kawiarnia, inne usługi dzienne, zakwaterowanie dla bezdomnych ze zwierzętami domowymi, program nabywania mieszkań socjalnych, dzięki któremu właściciele mogą mieć zagwarantowane bezpieczeństwo, zarządzanie konfliktami, a ze względu na zmiany klimatyczne musi istnieć również pomoc letnia. Następnie musiał przyznać, że za to wszystko trzeba zapłacić.

W świetle fantastycznej demonstracji ponad 8000 pracowników we wszystkich obszarach pracy socjalnej, którzy przemaszerowali przez miasto na początku listopada pod hasłami „Köln bleib(t) sozial” i „Rettet das soziale Köln”, aby odeprzeć cięcia w ich miejscach pracy, debata na temat wspólnej walki z rosnącym ubóstwem jest już dawno spóźniona. Niestety, nie było o tym mowy.

Na koniec Andreas Hecht zwrócił uwagę na szczególnie przygnębiającą obecną sytuację kryzysową, która nadmiernie obciąża osoby dotknięte chorobą i osoby pracujące w schroniskach: coraz większa liczba poważnie chorych bezdomnych wymagających opieki jest zbyt wcześnie przenoszona ze szpitali z powrotem do schronisk.

W podsumowującej sesji pytań i odpowiedzi Marc Kersten wyraził żal, że tematem tego wydarzenia nie była walka z bezdomnością. W swoich uwagach końcowych Susanne Rahmann powiedziała: „Nie uda nam się to do 2030 r., ani nawet do 2035 r. Biorąc pod uwagę fakt, że Finlandia chce być krajem bez bezdomności do 2027 r., jest to skandaliczna kapitulacja.

Przynajmniej na koniec krótko odniesiono się do społecznej równowagi sił. Andreas Hecht skrytykował inwestorów, którzy odmawiają budowy, jeśli nie generują co najmniej 15% zysków. Dr Rau wyjaśnił, że jego zdaniem siły i interesy zorientowane na zysk i dobro publiczne ścierają się ze sobą.

14 stycznia 2021 r. Komisja Spraw Społecznych zdecydowała, że z powodu pandemii wszyscy bezdomni powinni być zakwaterowani w zamykanych pokojach jednoosobowych. Trzy miesiące później rada potwierdziła tę decyzję. Helping Hands, mała inicjatywa wolontariacka, już dawno wdrożyła to rozwiązanie dla 40 bezdomnych w ciągu dwóch zim. Biorąc pod uwagę pustostany w budynkach mieszkalnych i nieruchomościach biurowych, byłoby to natychmiast wykonalne rozwiązanie tymczasowe na drodze do Housing First dla wszystkich.

„Wiosenny raport ekspertów ds. nieruchomości” Walter Schulz

Czasami trzeba po prostu przyznać się do błędów.

Przyznaję, że głupio nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak „Immobilienweise” i „Frühjahrsgutachten der Immobilienweisen”, który został opublikowany przez stowarzyszenie branży nieruchomości ZIA, z którym również nie zawsze jestem zaznajomiony. Rekiny nieruchomości, reprezentowane przez ich głównego lobbystę Andreasa Mattnera, narzekają teraz na słabnącą koniunkturę w Berlinie.

Są to ludzie, którzy z reguły nie wnoszą nic do produkowanych towarów i wysiłków produkcyjnych, ale biorą kawałek wygenerowanego zysku i żegnają się z nim. Benko, na przykład, niedawno wyssał w ten sposób do sucha Karstadt i Kaufhof, a kiedyś było tak samo z Quelle. Możemy zmierzyć ich wpływ na nasze główne ulice za pomocą wskaźnika pustostanów. Odpowiednie instytucje są również mocno zaangażowane w przyjmowanie najwyższych cen w sektorze wynajmu mieszkań. Po latach tłustych zysków, szanse na nadzwyczajne zyski obecnie nieco maleją – a najbiedniejsi narzekają.

Dzieje się tak częściowo dlatego, że sprytne firmy ubezpieczeniowe i inne odkryły potencjał oszczędnościowy domowego biura i żegnają się z wynajmowanymi biurami w perspektywie średnioterminowej lub na dobre. Być może niektórzy popełnili błąd. Prawdopodobnie wkrótce znów usłyszymy głośne narzekania banków. Kredyty, kredyty…

Szczerze mówiąc, nie cierpię ich. Co najwyżej współczuję niezwykle smutnej minie, jaką nasza minister mieszkalnictwa musiała przybrać na tym wydarzeniu. (Mam nadzieję, że nie zrobiła tego dobrowolnie).

Ekspertyza: Wiele projektów budowlanych w Niemczech nie jest już opłacalnych

Zwolnienie z więzienia a bezdomność

Europejskie Obserwatorium Bezdomności (EOH) przeprowadza coroczne badanie porównawcze dotyczące bezdomności w Europie pod auspicjami FEANTSA, Europejskiej Federacji Organizacji na rzecz Bezdomnych. Niedawno opublikowano 13. badanie zatytułowane „Opuszczanie więzienia i bezdomność”. Badanie to koncentruje się na analizie porównawczej związku między doświadczeniem pozbawienia wolności a bezdomnością w Europie. W badaniu przeanalizowano politykę, praktyki i protokoły dotyczące opuszczania zakładów karnych, zarówno po zakończeniu odbywania kary, jak i po przedterminowym zwolnieniu, a także to, w jaki sposób różnice we wdrażaniu tych rozwiązań mogą wpływać na bezdomność. Analizuje również, w jaki sposób potrzeby, cechy, doświadczenia i wybory osób pozbawionych wolności mogą wpływać na ich ryzyko bezdomności.

https://www.dbh-online.de/aktuelles/europaeische-studie-leaving-prison-and-homelessness
https://www.feantsaresearch.org/en/comparative-studies/2024/01/26/comparative-studies-on-homelessness-13-the-private-sector-and-emergency-and-temporary-accommodation-in-europe

Programy, Raporty, Aktualności

Nowy raport „37°” na ZDF pokazuje szokująco wyraźnie, jak rażący jest brak przystępnych cenowo mieszkań w Niemczech. Osoby dotknięte tym problemem zgłaszają silny i ciągły stres. „Trudno jest nie stracić nadziei”.

https://www.express.de/promi-und-show/erschreckende-zdf-doku-auch-gutverdiener-verzweifeln-inzwischen-bei-der-wohnungssuche-740534

Spotykamy się z Christianem Bau, współzałożycielem kolektywu filmowego die thede, i filmowcem Doro Carlem.

Kto jest właścicielem miasta? W 1975 r. w Hamburgu pojawiły się konkretne plany wyburzenia całej dzielnicy, obecnie najmodniejszej w mieście: Ottensen.

https://www.arte.tv/de/videos/076391-000-A/recht-auf-stadt/

Lotta Continua – walka o Lotta House wciąż trwa

Przymusowe eksmisje i wysiedlenia w Lizbonie

https://www.nd-aktuell.de/artikel/1180055.gentrifizierung-portugal-ruecksichtslose-raeumungen-in-lissabon.html

Trzy procent wszystkich nieruchomości biurowych w Kolonii jest pustych. Wszyscy bezdomni mogliby mieszkać w zamykanych pokojach jednoosobowych, gdyby istniała wola polityczna.

Bezdomne dzieci i młodzież w Kolonii

https://www.ksta.de/wir-helfen/strassenkinder-hilfe-fuer-die-unsichtbare-jugend-von-koeln-735956

Nieuleczalnie chorzy na ulicy

https://www.zdf.de/dokumentation/die-spur/obdachlos-krank-kosten-behandlung-100.html

Miasto Kolonia poszukuje usług ochroniarskich dla uchodźców za 217 milionów euro

https://www.ksta.de/koeln/stadt-koeln-sucht-sicherheitsdienst-fuer-fluechtlingsunterkuenfte-738991

26.08.2020: Największy niedobór mieszkań w Kolonii

https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/ralph-henger-wohnungsmangel-in-koeln-am-groessten.html

W rozmowie: Christoph Gröner o południowej części Mülheim i współpracy z Rheinenergie

Biała Wieża Mulegns jest w blokach startowych. Jest to pierwsza na świecie wieża tej wielkości wydrukowana w 3D.

https://www.ad-magazin.de/artikel/3d-gedruckter-weisser-turm-schweiz

Ronen Steinke: Dziesiątki tysięcy niesprawiedliwie za kratkami

https://www.deutschlandfunkkultur.de/ersatzfreiheitsstrafe-gefaengnis-100.html

Nasi nietykalni. O sytuacji osób chorych psychicznie i bezdomnych.

https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/Bundesteilhabegesetz/doc/Flyer_Tagung_psychische_Erkrankung_Obdachlosigkeit.pdf

Jak kobieta z Monachium walczy o niski czynsz: „To nie była litość ze strony właściciela”

https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/war-keine-gnade-des-vermieters-frau-aus-muenchen-erkaempft-sich-niedrige-miete-art-959695

Gdzie w Kolonii mieszkają najlepiej zarabiający, gdzie ryzyko ubóstwa jest największe?

https://www.ksta.de/koeln/einkommensverteilung-jeder-vierte-koelner-haushalt-ist-armutsgefaehrdet-744113

Daty

24.02.2024, 11:00, protest przeciwko pustym mieszkaniom GAG, Ricarda-Huch-Str.31

24.02.2024, 14:00, demonstracja pokojowa w całym NRW, Alter Markt

24.02.2024, 18:30, wystawa Patria Perduta. Prace fotograficzne kolońskiego operatora Clemensa Birckenbacha dokumentują bezdomność. Mathilde-Herz-Weg 32 https://www.herzhaeuschen.de/aktuelle-termine

29.02.2024, godz. 15.00 Protest „Wreszcie znieść bezdomność” przed posiedzeniem Komisji Spraw Społecznych na Theo-Burauen-Platz

https://ratsinformation.stadt-koeln.de/getfile.asp?id=976523&type=do

29.02.2024, godz. 19:00, Jazda bez biletu i zastępcza kara pozbawienia wolności. Z Nicole Bögelein i Thomasem Münchem, Maxhaus, Schulstr.11, 40213 Düsseldorf

https://www.maxhaus.de/veranstaltungen/Fahren-ohne-Fahrschein/?calDat=1709229600000

01. 03. 2024, 19:30, Richard Gebhardt: Kto głosuje na AfD? Centrum Edukacji Pokojowej w Kolonii, Obenmarspforten 7-11, 50667 Kolonia.

21.03.2024, 15:30, Rada

01-07/04/2023 Tydzień działań na rzecz mieszkalnictwa 2024

23-25 kwietnia 2024 Konferencja dla osób bezdomnych „Wzrost bezdomności ulicznej i poszukiwanie dobrych rozwiązań” w Maternushaus w Kolonii

file:///C:/Users/Win10%20Home%20×64/Downloads/Caritas_Fachtage_Wohnungslosenhilfe_23.-25.4.24_-_Programm_und_Einladung-1.pdf

03.05.2024, 10:00-17:00 Praktyczne warsztaty w TH Köln: „Między wzmocnieniem pozycji, rzecznictwem i bezsilnością: Polityczna reprezentacja interesów przez pracę socjalną i samoorganizacje osób dotkniętych ubóstwem”

https://demsoz.web.th-koeln.de/save-the-date-praxisworkshop-03-05-25/

07 – 09 czerwca 2024 Dziesiąte Forum Prawa do Miasta w Berlinie

10-11/06/2024 Mieszkanie wspomagane po zwolnieniu z więzienia. Centrum społeczności Ehrenfeld  

https://www.dbh-online.de/veranstaltungen/fachtagung/fachgespraech-betreutes-wohnen-nach-der-haftentlassung

11.09.2024 Dzień bezdomnych

Dla miasta bez bezdomności

Dla miasta bez eksmisji

Za miasto bez zgonów związanych z narkotykami

Za miasto bez przemocy wobec kobiet i dzieci

Za miasto bez deportacji

Za miasto bez ubóstwa

24 lutego 2024 r.

Klaus Jünschke i Rainer Kippe

PS

Apel o darowizny

Potrzebujemy pieniędzy na dalszą poprawę naszych działań public relations:

Konto darowizny MachMit! e.V.  IBAN: DE53370501981011342704

Cel: Sojusz na rzecz działań

Aby omówić dalsze działania, spotkamy się w poniedziałek, 4 marca 2024 r. o godz. 19:00 w „Recht auf Stadt Köln” w otwartym miejscu spotkań Bürgerzentrum Alte Feuerwache.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook