Zlikwidować Ordnungsamt

Kölnische Rundschau podało 14 stycznia 2016 r. z noworocznego przyjęcia Deutsche Banku w ramach „usprawnienia i harmonizacji”, że kolejne oddziały zostaną zamknięte. Pasowało, że przywitana oklaskami Pani Burmistrz Henriette Reker zaapelowała o zwiększenie zatrudnienia w policji i sądownictwie.

Zaprosiła również obecnych, aby przyłączyli się do niej w umacnianiu Kolonii jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ jest to „najbardziej imponująca polityka społeczna, jaka istnieje”.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)

Promowane przez panią Reker wzmocnienie Kolonii jako lokalizacji dla biznesu nie stało się „najbardziej efektowną polityką społeczną, jaka istnieje”. Z braku miejsca dwa schroniska dla kobiet musiały co roku odrzucać setki kobiet szukających ochrony, liczba zgonów związanych z narkotykami osiągnęła w 2021 roku „nowy szczyt” – 54, liczba mieszkań socjalnych z roku na rok malała, a liczba bezdomnych i zagrożonych bezdomnością rosła.

W Kolonii telewizja Spiegel-TV przyglądała się temu nieszczęściu, przeprowadzając wywiady z bezdomnymi narkomanami i towarzysząc im w ich codziennym życiu za pomocą kamer. Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa).

W tym dwugodzinnym programie narkomanka skarży się na pracowników wydziału porządku publicznego, ponieważ głośno krzyczeli na nią, aby zeszła ze schodów, na których siedziała. Pyta, dlaczego nie mogą tego powiedzieć przyzwoitym tonem.

Reporter policyjny Alexander Holecek przeprowadził 17 sierpnia 2022 roku w Kölner Stadt-Anzeiger wywiad z Wolfgangiem Büscherem (65 lat), odchodzącym na emeryturę kierownikiem wydziału porządku publicznego miasta Kolonii.  Wywiad w wydaniu drukowanym miał tytuł: „Ze mną zawsze było łatwo”.  Tytuł wydania internetowego:

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa) „Porządek publiczny to nie spacerek po parku“.

Wolfgang Büscher: „Nie znam ani jednego pracownika, który działałby arbitralnie”.

Wywiad z szefem urzędu porządku publicznego w Kölnische Rundschau nosi tytuł „Brak szacunku w Kolonii rośnie”.

To, czy rosnące nierówności społeczne i nieodpowiednia polityka społeczna mogą mieć z tym coś wspólnego, nie jest przedmiotem dyskusji w artykule.

Zamiast tego czytelnicy dowiadują się, że planowane od lat zwiększenie liczby pracowników terenowych urzędu zamówień publicznych z 200 do 300 nie mogło jeszcze dojść do skutku.

Nie zadano pytania, dlaczego konieczne

jest zwiększenie liczby pracowników terenowych z 200 do 300.

„W Nadrenii Północnej-Westfalii miejskie służby porządku publicznego, zwane również Stadtwacht, tworzone są od końca lat 90-tych, głównie w większych miastach landu, co można uznać za reakcję miast i gmin na rzekomo narastające problemy bezpieczeństwa w środowisku miejskim (otwarta scena narkotykowa, tendencje do zaniedbań, przestępczość uliczna, brak czystości miejskiej) i jednocześnie zmniejszającą się obecność policji państwowej.”

W tych latach rozwinęły się również prywatne usługi ochroniarskie. Biuro zamówień publicznych regularnie z nimi współpracuje.

Cytowany artykuł wikipedii mówi o „rzekomo rosnących problemach z bezpieczeństwem w środowiskach miejskich”, a nie o rosnącej biedzie, rosnącej presji na wyniki, rosnącej deklasacji. A już na pewno nie o ich przyczynach, czyli procesie koncentracji kapitału. Krytyczny kryminolog Fritz Sack stwierdził w jednym z wywiadów: „Najbardziej zdumiewające jest to, w jaki sposób zwłaszcza polityka bezpieczeństwa przestała być tematem kontrowersyjnym.” I wyjaśnia: „Ale nadal istnieje pogląd, że polityka bezpieczeństwa musi być zrównoważona z polityką społeczną lub polityką gospodarczą, że tak powiem, i że są to tuby, które komunikują się w granicach: Im bardziej podnosisz politykę bezpieczeństwa, tym bardziej obniżasz drugą. I tu oczywiście Gerhard Schröder znów odgrywa pierwszoplanową rolę… …Schröder obniżył politykę społeczną. Ciął politykę społeczną w sposób oczywisty – i jak coraz częściej słyszymy od ekonomistów – niepotrzebny, by wzmocnić i przeforsować władzę gospodarczą.

W obliczu rosnących czynszów, rosnących kosztów energii, rosnących kosztów żywności, spojrzenie na USA pokazuje, dokąd prowadzą dalsze cięcia socjalne.

Tysiące bezdomnych i narkomanów na ulicach wielkich miast i zmilitaryzowana policja, która widzi siebie w „wojnie z przestępczością”.

Profesor socjologii Alex Vitale jest pomysłodawcą idei, która pojawiła się w USA, aby przeciwdziałać temu rozwojowi: idei zniesienia policji:

„Potrzeba po prostu czasu i miejsca na zbudowanie woli politycznej. I musimy też najpierw zbudować struktury alternatywne. Musimy budować domy kultury, tworzyć programy zapobiegania przemocy i infrastrukturę wokół zdrowia psychicznego, wspierać inicjatywy mieszkaniowe. A w czasie, gdy budujemy te rzeczy, możemy rozmontować policję”.

29. August 2022
Klaus Jünschke

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook