Biuletyn nr 103 z dnia 17 wrzesnia 2022 r.

Sojusz działań przeciwko niedoborowi mieszkań i degradacji miast, Biuletyn 103

Protest i opór przeciwko rosnącym kosztom życia
Na sierpniowym Europejskim Letnim Uniwersytecie Ruchów Społecznych w ramach Forum Kapitalizmu podjęto kwestię, czy jesteśmy świadkami przejścia do nowej formy rozwoju kapitalizmu. A jeśli tak, to jaką formę przyjmie?
Głos zabrali: Frank Deppe z Uniwersytetu Philippsa w Marburgu, Julia Eder z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu i Dominique Plihon z Uniwersytetu Sorbony Paris-Nord. https://www.esu22.eu/fileadmin/user_upload/Kampagnen/ESU22/Downloads/Programm_ESU_2022_D_web.pdf
Trójka zgodziła się, że w obecnym kapitalizmie rynkowym Zachodu państwo coraz bardziej interweniuje, technologie takie jak cyfryzacja odgrywają coraz większą rolę, a nowym czynnikiem stała się także ekologia. Jesteśmy świadkami zmiany w kierunku autorytarnego kapitalizmu, który używa coraz więcej przemocy, aby się uratować.
Deklasacje związane z coraz większą koncentracją władzy i kapitału nie zostały w tych krótkich wykładach szczegółowo omówione. Być może założono, że wszyscy wiedzą, że zubożenie i groźba zubożenia są konsekwencją koncentracji kapitału.
W wykładzie „Aspekty nowego radykalizmu prawicowego” na Uniwersytecie Wiedeńskim 6 kwietnia 1967 r. Adorno wyjaśnił, dlaczego społeczne przesłanki faszyzmu wciąż się utrzymują. W pierwszej kolejności wymienił dominującą tendencję koncentracyjną kapitału. I wyjaśniał: „Ta tendencja do koncentracji oznacza jeszcze z drugiej strony możliwość deklasacji warstw, które zgodnie ze swoją subiektywną świadomością klasową były całkiem burżuazyjne, które chcą utrzymać swoje przywileje, swój status społeczny i ewentualnie go wzmocnić. Te grupy nadal mają tendencję do nienawidzenia socjalizmu lub tego, co nazywają socjalizmem, czyli przerzucają winę za własną potencjalną deklasację nie na aparat, który ją powoduje, ale na tych, którzy byli krytyczni wobec systemu, w którym kiedyś mieli status, przynajmniej według tradycyjnych idei.” (Theodor W. Adorno: Aspekty nowego prawicowego radykalizmu. Berlin 2019, s. 10)
W ogóle nie omawiano na Forum Kapitalizmu faktu, że w ostatnich latach liczba niegłosujących stale rośnie. W wyborach lokalnych w biednych dzielnicach dużych miast Republiki Federalnej ponad 50% nie idzie już do urn. W USA od dawna tak jest również w federalnych wyborach parlamentarnych. Dla niemieckiego establishmentu politycznego jest to wskazówka, że mogą kontynuować funkcjonowanie swojej rynkowej demokracji, nawet jeśli frekwencja w wyborach krajowych i federalnych będzie nadal spadać. Przemawia za tym fakt, że z pakietów ulgowych rządu sygnalistów tylko w niewielkim stopniu korzystają osoby ubogie i o niskich dochodach.

Już dawno powinny powstawać protesty przeciwko temu. Jednak my z Action Alliance against Housing Shortage and Urban Destruction musimy zaznaczyć, że ostatni muszą być pierwszymi w walce o sprawiedliwe społeczeństwo. Normalne stało się codzienne przechodzenie obok bezdomnych i narkomanów. Tworzący się obecnie ruch protestu musi zerwać z tą normalizacją i domagać się mieszkań dla bezdomnych. Tam, gdzie wierzy się, że walka o sprawiedliwość jest możliwa, podczas gdy ludzie wokół wpadają w bezdenną otchłań, bez włączenia ich do solidarności nie można wygrać.

Bezdomni nie są nam nic winni, to my jesteśmy im winni ich własne domy.

Równe szanse na rynku mieszkaniowym
Komisja Europejska ogłosiła rok 2007 „Europejskim Rokiem Równych Szans dla Wszystkich”.
https://www.euractiv.de/section/soziales-europa/news/2007-europaisches-jahr-der-chancengleichheit-fur-alle-de/
Tak jak wcześniej, od tego czasu bogaci stali się bogatsi, a biedni coraz biedniejsi.
Przekształcenie mieszkań w aktywa finansowe zaostrza tym samym obecny kryzys mieszkaniowy w miastach, podnosząc na nowy poziom sprzeczność między mieszkaniem jako towarem a mieszkaniem jako podstawową potrzebą: Eksplodujące czynsze, niedobory mieszkań i wysiedlenia to niektóre z niekontrolowanych ekscesów finansjalizacji.
https://www.youtube.com/watch?v=3WHDgS8XfGE
W dniu 15 sierpnia 2022 roku odbyły się I warsztaty Kolonijnego Okrągłego Stołu Integracyjnego na temat wyrównywania szans na rynku mieszkaniowym. Celem było wypracowanie propozycji przezwyciężenia oczywistych niedogodności, jakie mają migranci w poszukiwaniu mieszkań.
Nie wyjaśniono z góry, na czym polega pożądana równość szans w społeczeństwie, w którym nierówności społeczne wciąż rosną.
We Francji, ojczyźnie „wolności, równości, braterstwa”, zajął się tym socjolog Francois Dubet:
„Ponieważ równość szans jest podstawą sprawiedliwego podziału jednostek między nierówne pozycje społeczne, grozi ona przekształceniem życia społecznego w rodzaj konkurencji, w której każdy staje się konkurentem, jeśli nie wrogiem, każdego innego w próbach zdobycia względnie rzadkich pozycji i zasobów.”
Miał też świadomość, jak postępować, by nie skończyć w darwinizmie społecznym:
„Walka o równość szans musi iść w parze z walką o zmniejszenie nierówności społecznych, nierówności pozycji i zasobów. Jest to nie tylko najlepszy sposób podejścia do samego horyzontu równych szans, jest to również jedyny facon, który daje gwarancje i podstawową sprawiedliwość społeczną tym, którzy zawodzą w egalitarnej konkurencji, nawet jeśli była ona sprawiedliwa w procesie.”
http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=10471
Podczas warsztatów Okrągłego Stołu na rzecz integracji w Kolonii jedno z najważniejszych zadań miasta widziano w budownictwie mieszkań socjalnych:
„W Kolonii budowa mieszkań dla osób o niższych i średnich dochodach musi mieć absolutny priorytet. Pomiędzy obliczonym popytem a aktualnie dostępną podażą mieszkań istnieje luka około 80 000 mieszkań.
Działki będące własnością miasta są obecnie przydzielane według koncepcji i wymogu
budowa mieszkań dofinansowanych w 30 procentach. To nie wystarczy. Na stronie
grunt musi być przeznaczony przede wszystkim na społeczne budownictwo mieszkaniowe, a także a
komunalne przedsiębiorstwo mieszkaniowe w ramach grupy Stadtwerke zajmującej się budownictwem komunalnym.
zostać wykorzystany. Musi powstać więcej większych mieszkań dla rodzin.”


Postulat wyprowadzenia bezdomnych z ulic nie pojawia się na liście postulatów, zaleceń i propozycji. Ten brak prowadzi również do pytania o rozumienie równości szans, do którego zobowiązuje się Okrągły Stół. Jak może istnieć równość szans dla uchodźców i migrantów na rynku mieszkaniowym, jeśli ci, którzy zostali z niego wykluczeni, nie są wprowadzani do mieszkań? Jak może istnieć sprawiedliwość szans bez powstrzymania eksmisji? Zwłaszcza, że dotyczy to wszystkich, tubylców i imigrantów.

Programy, sprawozdania, wiadomości
Aktualna godzina na WDR w dniu 11.09.2022 r.
Dwie trzecie wszystkich bezdomnych było ofiarami przemocy
https://www1.wdr.de/nachrichten/tag-der-wohnungslosen-nrw-100.html
Dzień bezdomnych
Bezdomność – rosnący problem?
https://www.tagesschau.de/inland/gesellschaft/tag-der-wohnungslosen-103.html
Niedzielne przemówienie dla ubogich
Dzień Bezdomnych: organizacje społeczne ostrzegają o pogarszającej się sytuacji. „Spotkanie na szczycie” w Bellevue Palace nierozstrzygnięte
https://www.jungewelt.de/artikel/434400.sozialer-schein-sonntagsrede-f%C3%BCr-%C3%A4rmste.html
„Klasa średnia opuszcza Kolonię”
Branża mieszkaniowa w Kolonii oczekuje podwyżki czynszu przez radę
https://www.ksta.de/koeln/-mittelschicht-verlaesst-koeln–koelner-wohnwirtschaft-erwartet-mieterhoehung-durch-rat-39938860
Mieszkania drogie i za małe :
Ankieterzy: wiele rodzin opuszcza miasta
https://www.aachener-zeitung.de/ratgeber/bauen-wohnen/gutachter-viele-familien-verlassen-die-staedte_aid-66279487

Niedobór mieszkań. Policjanci i pielęgniarki też chcą dobrych mieszkań
https://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/wohnungsnot-auch-die-polizistin-und-der-pfleger-wollen-gut-wohnen-/28645242.html

Przywrócić prawo pierwokupu!
Zieloni i stowarzyszenia lokatorów domagają się od rządu federalnego szybkiego uchwalenia nowego prawa
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1166770.vorkaufsrecht-holt-das-vorkaufsrecht-zurueck.html
Przystosowanie miast do upałów
https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/klimawandel-staedte-koennen-sich-an-hitze-anpassen?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE
Hamburg ma najwyższy wskaźnik bezdomności
https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-aktuell/trauriger-spitzenplatz-hamburg-hauptsta
Rzemieślnicy krytykują zbyt wysokie dochody obywateli
https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/buergergeld-handwerk-kritisiert-regelsatz-als-zu-hoch-a-e54c0f20-bc5c-4e0c-9cba-0dcd0b6caa5a
Hiszpania i Portugalia: pułapy czynszu
https://www.tagesspiegel.de/politik/spanien-und-portugal-millionen-von-mietern-atmen-auf-8631637.html


Daty
17.09.2022, godz. 11.00 – 13.00, Wiec przeciwko pustostanom: „Mieszkania dla bezdomnych i uchodźców”, róg ul. Berrenrathera / Friedrich Engels Straße

17-25 września 2022, Wystawa fotograficzna „mülheim anders” w SSM, Am Faulbach 2
https://muelheimanders.de/ausstellung/
17.09.2022, godz. 14.00, Nie płacimy już więcej, róg Frankfurter Strasse/Rösrather Strasse

18.9. 2022,| 14-15:30, Rainer Kippe: Mieszkanie dla wszystkich. Zlikwidować wreszcie bezdomność. SSM, Am Faulbach 2, 51063 Kolonia
20.09.2022, 19:30 – 21:30; Niedobór mieszkań w Kolonii, z Michaelem Weisensteinem i Kalle Gerigk, Salon Freiraum, Gottesweg 116a, 50939 Kolonia
https://nrw.rosalux.de/veranstaltung/es_detail/26NBT/wohnungsnot-in-koeln-%E2%80%93-was-kann-die-stadt-tun?cHash=d2f1090cc18ef70648cb5442e54d902e
22.09.2022, 15:30, Komitet Społeczny
23.09.2022 Ogólnopolski strajk klimatyczny
23.09.2022, od godz. 15.00, otwarcie Parku Pionierów, Bischofsweg 48-50
https://www.parkstadt-sued.de/einladung-eroeffnung-des-pionierparks-am-22-september-2022

24.9.2022, 14-15:30, Tom Küven, Heinz Weinhausen: „Nowe dzieło” w Faulbach. Zamiast luksusowego mieszkania nad rzeką. SSM, Am Faulbach 2,

Dla miasta bez bezdomności
Dla miasta bez przymusowych eksmisji
Dla miasta bez zgonów związanych z narkotykami
Dla miasta bez przemocy wobec kobiet i dzieci
Dla miasta bez deportacji
Dla miasta bez biedy

17 września 2022 r.
Klaus Jünschke i Rainer Kippe
https://wohnungsnot.koeln

PS
Apel o darowizny
Aby jeszcze bardziej usprawnić naszą pracę w zakresie public relations, potrzebujemy pieniędzy:
Konto darowizny MachMit! e.V. IBAN: DE53370501981011342704
Przeznaczenie: Aktionsbündnis


Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook