Biuletyn informacyjny nr 99 z dnia 22 sierpnia 2022 r.1 Josef Berditchevski

17 sierpnia 2022 roku Stadt-Anzeiger zatytułował swój artykuł o historii zastrzelonego 3 sierpnia 2022 roku muzyka Josefa Berichevskiego słowami „Śmierć na zawołanie”, a w podtytule „historia porażki” odsyła do interpretacji, której nie podzielamy. Nie zastrzelił się. Czy nie należy przede wszystkim mówić o niepowodzeniu operacji policyjnej, gdy jej efektem jest śmierć lokatora? https://www.ksta.de/koeln/erschossener-mieter-in-koeln-tod-mit-ansage—das-ende-eines-gescheiterten-lebens-39881256

Już dzień wcześniej tak zapowiadano podcast Stadt-Anzeiger: „Śmiertelna strzelanina policyjna w Ostheim: Czy lokator chciał umrzeć?” https://stadt-mit-k-news-fuer-koeln-ksta.podigee.io/239-episode-238

Czy zrobiono wszystko, by uregulować konflikty w domu w sposób, który pozwoliłby Josefowi Berditchevskiemu zostać? Przecież kilka dni przed śmiercią został zwolniony z terapii w Merheim i nie zostałby zwolniony z diagnozą o braku zagrożenia samobójstwem, gdyby nie współpracował. 

Musimy mówić o porażce polityki mieszkaniowej miasta Kolonii. 

Przeprowadzenie eksmisji z mieszkania powinno być sprawą oczywistą tylko wtedy, gdy dostępne są rozsądne mieszkania. Dlaczego w Kolonii brakuje 80 tys. mieszkań? Dlaczego miastu nie udaje się wybudować 6 tys. mieszkań rocznie zgodnie z postanowieniami? Dlaczego ta uchwała przewidywała tylko budowę 1.000 lokali socjalnych, choć stowarzyszenie lokatorów mówiło o potrzebie budowy co najmniej 2.000 nowych lokali socjalnych rocznie? Bo w 1990 roku 20% wszystkich kolońskich mieszkań było dotowanych – dziś jest to tylko 8%. A tendencja jest nadal spadkowa, o ile więcej mieszkań socjalnych przestanie być dotowanych, niż powstanie nowych. 

Ale nie tylko pan Holecek ze Stadtanzeiger badał i relacjonował, ale także Andy Goral z report-k.

A po sprawozdaniu Andy’ego widać wyraźnie to, co wszyscy znający prawo wiedzieli od zawsze i co my również wielokrotnie podkreślaliśmy: Prawo do życia i nietykalności cielesnej ma pierwszeństwo przed prawem do korzystania z własności. I dlatego logiczne jest, że Federalny Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie interweniował w sprawie eksmisji, gdy w wyniku zastosowania środków przymusu zagrożone jest życie lokatorów, np. z powodu samobójstwa.

Alexander Holecek donosi więc również w Kölner Stadtanzeiger, opierając się na swoich badaniach, że lokator, którego ostatecznie eksmitowano, Josef Berditchewski, miał skłonności samobójcze, a eksmisja już raz została odwołana na wniosek kuratora i lokator trafił na oddział psychiatryczny.

Tam, jak podaje Aleksander Holecek w Stadtanzeiger, został poddany leczeniu i wypuszczony jako nie mający już myśli samobójczych. To rzekomo było podstawą decyzji sądu rejonowego o przeprowadzeniu eksmisji po wszystkim. 

Gdy Józef ponownie zagroził popełnieniem samobójstwa, komornicy i policja, rzekomo na podstawie postanowienia sądu rejonowego, uznali, że mogą zlekceważyć zakaz eksmisji w przypadkach zagrożenia samobójstwem, bo sąd rejonowy za drugim razem odmówił odroczenia eksmisji.

O zastosowaniu prawa do życia w Kolonii decyduje więc nie Federalny Trybunał Konstytucyjny, ale sędzia sądu okręgowego do spraw cywilnych.

Prokuratura podobno skłania się ku tej opinii prawnej – by uniewinnić funkcjonariuszy od zarzutu umyślnego zabójstwa lub umyślnego uszkodzenia ciała skutkującego śmiercią (chcieli „tylko” zastrzelić ubezwłasnowolnionego Josefa).

My natomiast jesteśmy zdania, że ochrona życia i zdrowia zgodnie z art. 2 Ustawy Zasadniczej ZAWSZE i W KAŻDYM PRZYPADKU ma pierwszeństwo przed prawem do swobodnego dysponowania własnością i że KAŻDY organ i KAŻDY sąd musi w KAŻDYM CZASIE i we WSZYSTKICH ŚRODKACH badać naruszenie praw podstawowych. Oznaczałoby to, że eksmisja musiałaby zostać odwołana w innym terminie.

Jesteśmy również zdania, że policjanci, którzy mieli przymusowo wyegzekwować eksmisję na miejscu, zostali zmuszeni przez swoich przełożonych do zastosowania przymusu, w który nie wpakowaliby się, gdyby zostali prawidłowo poinformowani o sytuacji prawnej. Funkcjonariusze ci muszą teraz żyć z tym, że z ich rąk zginęła osoba, która mogłaby jeszcze żyć, gdyby się wycofali i pozostawili miejsce zdarzenia pracownikom socjalnych służb psychiatrycznych, którzy są przeszkoleni do postępowania w takich sytuacjach.Kolońska SPD wyciąga wnioski ze sprawy Berdichevskiego i skierowała pytanie do władz landu. Nawiązuje do akcji „Przymusowa eksmisja niszczy życie” i obawia się, że jesienią będzie więcej przymusowych eksmisji i więcej incydentów z być może fatalnym skutkiem.

Przeczytaj pytanie Leny Teschlade i Jochena Otta w MMD18-569.pdf.

2 Czuwanie w Sülz

Szereg prominentnych osób spośród mieszkańców Kolonii przybyło wczoraj na czuwanie przeciwko brakowi mieszkań i degradacji miast na Friedrich-Engels-Straße w Sülz na zaproszenie dziennikarza i urbanisty Martina Stankowskiego, aby poprzeć postulat konfiskaty lub wywłaszczenia wolnych mieszkań pod zasieki dla bezdomnych i uchodźców.

Wśród celebrytów znaleźli się m.in. przewodniczący Stowarzyszenia Właścicieli Domów i Gruntów Kolonii Konrad Adenauer, przewodniczący Stowarzyszenia Lokatorów Kolonii Franz-Josef Corneth, pastor Franz Meurer z parafii św. Elżbiety i św. Teodora w Vingst, profesor Bremer z petycji do miasta Kolonii o wywłaszczenie domów na Campact, Kalle Gerigk oraz artysta kabaretowy Jürgen Becker.

EXPRESS i Kölner Stadtanzeiger podały: https://www.express.de/koeln/koeln-mahnwache-kritisiert-leerstand-von-haeusern-in-suelz-106280

„Czego się boisz?” Stowarzyszenia strzelają przeciwko miastu podczas czuwania przed „rosyjskimi budynkami” w Kolonii 

Przed budynkami Federacji Rosyjskiej w Kolonii odbyło się w sobotę czuwanie przeciwko opróżnianiu domów.

Domy Federacji Rosyjskiej w Kolonii nadal podgrzewają temperamenty. Na czuwaniu w sobotę (20 sierpnia) kilka stowarzyszeń i inicjatyw skrytykowało pustostan i wezwało miasto Kolonia do podjęcia działań.

Od pierwszej demonstracji w marcu 2021 roku odbyło się już kilka wieców przed domami Federacji Rosyjskiej w Sülz. W sobotę natomiast po raz pierwszy pojawiły się tam Haus- und Grundbesitzerverein z przewodniczącym Konradem Adenauerem oraz Kölner Mieterverein z szefem Franzem-Xaverem Cornethem. Obaj zaapelowali do miasta, by wreszcie podjęło działania i zajęło budynki.

Kolonia: Vigil krytykuje miasto za zajmowanie się pustymi domami Federacji Rosyjskiej

Oprócz artysty kabaretowego Jürgena Beckera, Rainera Kippe z Sozialistische Selbsthilfe Mülheim (Socjalistycznej Samopomocy Mülheim), pastora Hansa Meurera, Kalle Gerigka z inicjatywy „Recht auf Stadt” (Prawo do miasta) i przewodnika miejskiego Martina Stankowskiego, który zainicjował czuwanie, obecny był również Jürgen Bremer.

Bremer uruchomił petycję o wywłaszczenie domów, którą podpisało już prawie 8000 osób. Gdy cel 10 tys. podpisów zostanie osiągnięty, chce wręczyć petycję burmistrz Henriette Reker w ratuszu.

Po kilku czuwaniach w Kolonii i demonstracji przed ambasadą Rosji w Berlinie, demonstranci i wspierający ich ludzie nie mają już zrozumienia dla powściągliwości miasta.

Kalle Gerigk mówi w wywiadzie dla EXPRESS.de: „Nikt nie odważy się tam pójść. Zastanawiamy się, czego ludzie się boją. Zwłaszcza po wojnie z agresją ze strony Rosji, powinni się tu zgłaszać uchodźcy lub ludzie, którzy potrzebują miejsca na nocleg.”

Domy duchów: mimo sankcji wobec Putina: oto dlaczego Kolonia nie może wywłaszczyć Rosji 

W marcu 2022 roku miasto wyjaśniło w odpowiedzi na zapytanie EXPRESS.de, że domy nie mogą zostać skonfiskowane, ponieważ znaczna część pomieszczeń to biura, sale konferencyjne i miejsca spotkań, a także mieszkania dla pracowników ambasady. Tym samym „nie stanowią one chronionej przestrzeni życiowej”.

Kolońscy aktywiści zajęli dom Federacji Rosyjskiej – z jasnym przesłaniem 

Dopóki nie ma umowy z Federacją Rosyjską, zmiana sytuacji własnościowej jest niemożliwa, oświadczyło miasto.

Stadt-Anzeiger napisał: w. 

https://www.ksta.de/koeln/lindenthal/-der-verwaltung-fehlt-mumm–prominente-demonstrieren-vor-suelzer–russenhaeusern–39889194

„Administracji brakuje odwagi” Celebryci demonstrują przed „rosyjskimi domami” w Sülz

20.08.22, 15:19 Przez Stefana Rahmanna Sojusz społeczeństwa obywatelskiego w Kolonii nie mógłby być szerszy. W grupie demonstrantów przed tzw. „domami rosyjskimi” na Friedrich-Engels-Straße znaleźli się od Konrada Adenauera, przewodniczącego Haus- und Grundbesitzerverein, po Rainera Kippe z Sozialistische Selbsthilfe Mülheim.Obaj, ale także pastor Franz Meurer, artysta kabaretowy Jürgen Becker, Franz Xaver Corneth, przewodniczący Stowarzyszenia Lokatorów Kolonii, profesor Jürgen Bremer, Kalle Gerigk z „Recht auf Stadt”, przedstawiciel okręgu SPD Friedhelm Hilgers i autor Martin Stankowski dążą do tego samego celu. Chcą, aby ludzie z powrotem wprowadzili się do pustego „Russenhäuser”. 80 mieszkań przy bocznej ulicy Berrenrath w pobliżu Stadtwald od lat stoi pustych. 

Niektóre od ponad dwóch dekad. Nikt nie dba o budynki.
 „To absolutny skandal” – wyraził swoje oburzenie Konrad Adenauer. Jego zdaniem mieszkania w dawnej misji handlowej ówczesnego ZSRR bardzo dobrze nadają się na zakwaterowanie uchodźców. „Według administracji miasta, mieszkania nie nadają się do zamieszkania. Dlatego nie ma tu przywłaszczenia przestrzeni życiowej, bo jej nie ma – kontynuował Adenauer, prawnik. „Rosjanie nie płacą żadnych podatków, np. podatku od nieruchomości. Miasto mogłoby wysłać zawiadomienie przymusowe, dokonać wpisu hipoteki przymusowej, a następnie sprzedać budynek na licytacji.
 „Mam wrażenie, że administracja miasta Kolonii boi się, że Putin może wysłać rakietę, jeśli zabierzemy im domy. Administracji brakuje po prostu odrobiny odwagi. 'Ruskie domy’ mogły być wspaniale wykorzystane jako budynki szkolne.”

 

Friedhelm Hilgers przypomniał o wniosku SPD w radzie powiatu. „Naprzeciwko domów mamy szkołę ogólnokształcącą. Jego oddział jest oddalony o kilometry. 'Russenhäuser’ mogły być wspaniale wykorzystane jako budynki szkolne.” Administracja zapewne chce przede wszystkim uniknąć „nieprzyjemności” i dlatego wskazuje, że problem musi być rozwiązany dyplomatycznie. Kolonia nie ponosi za to odpowiedzialności. 

Kalle Gerigk przyjrzał się budynkom podczas „wejścia”. „Trochę farby i kilka metrów kwadratowych wykładziny: Wtedy można się tam od razu wprowadzić. To bardzo dobre mieszkania dla uchodźców i bezdomnych. I my również gorąco witamy wszystkich dezerterów”.

Profesor Bremer rozpoczął internetową petycję o wykorzystanie domów, którą do tej pory podpisało 8000 osób. „Pani Burmistrz Henriette Reker odmówiła przyjęcia petycji. 

Może kiedyś będzie mi dane przekazać go radnemu. Ale według Rekera bez społeczeństwa, a tym bardziej bez prasy” – relacjonował Bremer.
 

Pastor Meurer zażądał również od administracji miasta zdecydowanych działań w celu stworzenia mieszkań. Przypomniał kapitalizm nadreński, który do tej pory gwarantował dostatnią koegzystencję właścicieli i dzierżawców w mieście.

Rainer Kippe zrelacjonował swoje doświadczenia w „Arce”, placówce dla bezdomnych. „Kobiety po 70. roku życia stoją tam z dwoma plastikowymi torbami. To jest to, co zostało z ich życia po tym, jak zostali eksmitowani, ponieważ nie mogli dłużej płacić czynszu. AWB pozbywa się reszty. Kiedyś te eksmisje były robione bardziej rozważnie i po ludzku. Dziś robi się to z wielką bezdusznością. Miasto jest brutalne. I w pierwszej kolejności uderza w najbiedniejszych”.

Jürgen Becker nazwał to schodkowym żartem historii, gdyby ukraińscy uchodźcy mieli wprowadzić się do wywłaszczonych „rosyjskich domów”. Becker ostro skrytykował administrację miasta: „Brytyjczycy bombardowali to miasto, aż nic już nie działało. A po wojnie pomogli nam utworzyć administrację, aby tak pozostało.”

Za sugestią prowadzącego Marcina Stankowskiego zebrani postanowili wspólnie przekazać OB przed ratuszem petycję Campactu prof. Bremera.

3 Dla miasta bez zgonów z powodu narkotyków

O sytuacji mieszkaniowej narkomanów i osób zastępczych w miastach https://mybrainmychoice.de/wohnungslosigkeit/

4 Warto przeczytać

Witam, chciałem zwrócić uwagę na dokument o zamordowanych bezdomnych w Greifswaldzie: „Śmiertelna prawicowa przemoc wobec bezdomnych w Greifswaldzie”.

Aktualny odcinek webdocu gegenuns.de https://gegenuns.de/wohnungslose/

W Niemczech ponad ćwierć miliona osób jest obecnie bezdomnych. 

Doświadczenia wykluczenia, dyskryminacji i przemocy kształtują ich codzienne życie. Ponad 580 osób bezdomnych zginęło w wyniku aktów przemocy w ciągu ostatnich 30 lat, jak wynika z badań Federalnego Stowarzyszenia Osób Bezdomnych – choć liczba wynikająca z nierozpoznanych i niezgłoszonych zabójstw wobec osób bezdomnych jest znacznie wyższa, jak szacują ośrodki doradcze i organy ścigania.

Klaus-Dieter Gerecke – zmarł 24 czerwca 2000 roku w wieku 47 lat -, jego starszy brat Rainer Gerecke – zmarł 1 kwietnia 2000 roku w wieku 49 lat – i Eckhard Rütz – zmarł 25 listopada 2000 roku w wieku 42 lat – należą do tych bezdomnych, którzy na przełomie tysiącleci stali się ofiarami śmiertelnych ataków motywowanych przez prawicę i darwinistów społecznych.

Trzej mężczyźni są bardzo żywi we wspomnieniach swoich przyjaciół i towarzyszy w Greifswaldzie.

5 programów „Wiadomości

Przywłaszczenie mieszkań w Kolonii: raport półroczny za rok 2022 dostępny https://www.report-k.de/zweckentfremdung-von-wohnraum-in-koeln-halbjahresbericht-2022-liegt-vor/

Eksmisje z powodu uchybień w zakresie bezpieczeństwa pożarowego: Eksmisja bez ostrzeżenia W Duisburgu-Hochfeld centrum kultury walczy ze strukturalnym rasizmem i przymusowymi eksmisjami. Dotykają one w szczególności wielu Romów. https://taz.de/Zwangsraeumungen-wegen-Brandschutzmaengeln/!5871507&s=Fabian+Schroer/

Związek opieki społecznej domaga się 50-procentowej podwyżki podstawowych świadczeń socjalnych | ZDF-Morgenmagazin.
 

Ulrich Schneider z DPWV domaga się zwiększenia zasiłku mieszkaniowego. Jest to stanowisko neoliberalne: „wysoce pożądana dopłata do prywatnego budownictwa mieszkaniowego”. (Andrej Holm) https://www.youtube.com/watch?v=V4KOnJ8CBrc

Zmiana w podatku od nieruchomości: koszty dodatkowe nie są sprawą dodatkową

Ceny nieruchomości rosną, ale lokatorzy mają płacić za wyższy podatek od nieruchomości. Sprawiedliwiej byłoby zmusić właścicieli do płacenia. https://taz.de/Aenderung-der-Grundsteuer/!5870711&s=Thomas+Gesterkamp/

Prawdziwe szaleństwo: Właściciel pobiera zbyt niski czynsz w Monachium | extra 3 | NDR https://www.youtube.com/watch?v=u7H5hjhkHoE

Bezdomny mężczyzna zaatakowany szklaną butelką w Kolonii

Po ucieczce: policja aresztuje napastnika (28) https://www.express.de/koeln/koeln-obdachloser-im-schlaf-mit-glasflasche-angegriffen-105483

FDP w Kolonii o katastrofie wielu budynków kultury: „Obejść się bez Historische Mitte” https://www.report-k.de/koelner-fdp-zum-mehrfachen-kulturbauten-desaster-auf-die-historische-mitte-verzichten/

GRUPA NIERUCHOMOŚCI

Duże pieniądze, bąbelki i jachty: Jak Adler zabiegał o bankowców Grupa Adler do 2013 roku była małym graczem na rynku nieruchomości. Aby pozyskać dużych inwestorów na pokład, zorganizowano wiele luksusowych spotkań.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/immobilien/immobilienkonzern-grosses-geld-schampus-und-yachten-wie-adler-um-die-banker-buhlte/28582528.html

Bezdomni w Berlinie

„Spanie na zewnątrz to sztuka” https://www.radioeins.de/programm/sendungen/modo1619/_/wohnungslos-in-berlin—draussen-schlafen-ist-eine-kunst.html?

Jak przetrwać siedem lat jako bezdomny w Berlinie – i zejść z ulicy 

https://www.berliner-zeitung.de/mensch-metropole/perspektivwechsel-ehemaliger-obdachloser-erzaehlt-zum-1000-mal-von-seinem-leben-li.255242

Szczelna obudowa w Niemczech

Kraj, który należy tylko do nas Kamery obserwują świat zewnętrzny, uregulowane podjazdy chronią przed obcymi, a konsjerż podlewa kwiaty: W Niemczech firmy nieruchomościowe coraz częściej reklamują gated communities. Jak to jest mieszkać w zamkniętej społeczności? 

https://www.manager-magazin.de/lifestyle/immobilien-wie-lebt-es-sich-in-abgeriegelten-wohnanlagen-a-fe4cd609-9534-46c4-b03d-6867f6f32678

6 dat

27.08.2022, godz. 12.00, manifestacja na dużą skalę: Wywłaszczenie zamiast kryzysu – budowanie przyszłości sprawiedliwej klimatycznie. 

Hohenzollernring. Ende Gelände, Fridays for Future, a.o.

27.08.2022 r. o godz. 15.00 historyk miejski Martin Stankowski i wybrani sprzedawcy magazynu ulicznego DRAUSSENSEITER przeprowadzą tete-a-tete i pokażą, że Kolonia naprawdę ma podwójną mapę miasta. Bilety na szczytny cel są już dostępne tutaj: https://www.koelnticket.de/details/?fremdref=135464…
 

08-25.09.2022, „UPDATE NACHHALTIGKEIT” – Festiwal nowej kultury budowlanej Apollo-Hochaus / Kö 106, Königsallee 106, 40215 Düsseldorf https://bda-festival.de/08.10.2022 Europejski i ogólnopolski dzień akcji na rzecz zamrożenia czynszów https://europeandayofactionforhousingrights.wordpress.com/

03.11.2022, godz. 19, Masterplan przeciw destytucji? Dyskusja na temat bezdomności i narkomanii. Z Moniką Kleine, SKF, Stefanem Lehmannem, Departamentem Zdrowia, Dominikiem Meieringiem, Pfarr, Haraldem Rau, szefem spraw socjalnych.  Akademia Karla Rahnera, 5 € 


Dla miasta bez bezdomności Dla miasta bez przymusowych eksmisji Dla miasta bez zgonów spowodowanych narkotykami Dla miasta bez przemocy wobec kobiet i dzieci Dla miasta bez deportacji Dla miasta bez ubóstwa


21 sierpnia 2022 r.

Klaus Jünschke i Rainer Kippe

PS Apel o darowizny

Mamy w końcu stronę główną: 

Aby jeszcze bardziej poprawić nasze public relations potrzebujemy pieniędzy:
Konto darowizny MachMit! e.V.  

IBAN: DE53370501981011342704

Przeznaczenie: Aktionsbündnis

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook