Biuletyn informacyjny nr 125 z dnia 17 lutego 2023

Sojusz Akcji przeciwko Niedoborowi Mieszkań i Degradacji Miast, Newsletter 125

Wiec przeciwko pustostanom: 25 lutego 2023 r. o godz. 11.00 przed domem Glasstr.6
Nasza wycieczka po pustych mieszkaniach w Kolonii zaprowadzi nas do Ehrenfeld po Friedrich-Engels-Str, 7 i Engelbertstr.37.
Mimo że w Kolonii jest ponad 5000 pustych mieszkań, dr Rau, kierownik wydziału spraw socjalnych, twierdzi, że rynek mieszkaniowy w Kolonii nie pozwala na zakwaterowanie bezdomnych w zamykanych pokojach jednoosobowych i mieszkaniach. W obliczu potrzeb i nędzy na ulicach jest to niedopuszczalne. Puste od lat mieszkania muszą zostać zarekwirowane na potrzeby bezdomnych.

Kai Hauprich w lutowym wydaniu DRAUSSENSEITER: „Przyzwyczailiśmy się społecznie do patrzenia na śmierć ludzi, do myślenia, że to normalne. Tak nie może być”.

Promocja mieszkaniowa Kolonii 2022 – patrzenie wstecz bez perspektywy
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (Pakt Społeczny ONZ) z 1966 roku zapisały „prawo do mieszkania”. Prawo to zakłada, że każdy powinien mieć możliwość bezpiecznego, przystępnego i odpowiedniego mieszkania. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-24724-9_4
Stowarzyszenie lokatorów z Kolonii od lat krytykuje mandat Rady do budowy tylko 1.000 mieszkań socjalnych rocznie i domaga się, aby rocznie budowano co najmniej 2.000 mieszkań. Choć tylko w ciągu najbliższych trzech lat z obliga wypadnie ponad 6 tys. dotowanych mieszkań, to w komunikacie prasowym o dopłatach mieszkaniowych z 13.02.2023 r. władze miasta wychwalają się pod niebiosa:
„W 2022 roku Biuro Mieszkalnictwa – mimo obecnej trudnej sytuacji związanej z wysokimi kosztami budowy i problemami związanymi z pandemią – wydało zobowiązania do finansowania łącznie 1.327 mieszkań ze zobowiązaniami do najmu i zajmowania dla gospodarstw domowych posiadających zaświadczenie o uprawnieniach mieszkaniowych (2021: 1.254 mieszkania). Oznacza to, że kolejny rok z rzędu wyraźnie przekroczono mandat rady do promowania co najmniej 1.000 mieszkań rocznie. Jest to najlepszy wynik w ciągu ostatnich dwóch dekad”.
Reklama zamiast polityki.
W końcu dr Rau wyjaśnia również: „Niestety, więcej mieszkań mimo wszystko wypadnie z kontroli czynszów niż zostanie dodanych, dlatego musimy nadal rozszerzać podaż przystępnych cenowo mieszkań za pomocą wszystkich dostępnych instrumentów.”
https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/wohnraumfoerderung-2022
Pytamy dr Rau: Jakimi instrumentami dysponujecie?
Dlaczego nie wyjaśnia Pan w komunikacie prasowym, w jaki sposób podaż przystępnych cenowo mieszkań będzie „nadal” rozszerzana za pomocą tych instrumentów?
W listopadzie 2019 roku Zieloni na swojej okręgowej konferencji partyjnej postanowili między innymi:
„Wzywamy do utworzenia co najmniej jednego nowego dewelopera lub korporacji pożytku publicznego dla specjalnych projektów budowlanych, których celem jest zapewnienie wysokiego udziału mieszkań dotowanych i przystępnych cenowo. A jeśli chcemy skutecznie ograniczyć spiralę cenową na kolońskim rynku mieszkaniowym, powinniśmy naciskać, aby grunty komunalne były przekazywane wyłącznie przedsiębiorstwom publicznym, spółdzielniom pożytku publicznego i grupom mieszkaniowym!”. Oprócz własnej działalności budowlanej miasto powinno również coraz częściej kupować mieszkania i nieruchomości od dużych prywatnych, nastawionych na zysk firm.”
http://www.gruenekoeln.de/artikel/lebenswertes-und-bezahlbares-wohnen-in-koeln/
13 lutego 2023 roku w artykule w Stadt-Anzeiger o nowym kwartale w Deutzer Hafen podano, że ma tam powstać 3000 mieszkań. Nie pojawiło się słowo mieszkania socjalne. Zamiast tego poinformowano, że spółka miejska „Moderne Stadt”, która jest właścicielem około 80% gruntów w Deutzer Hafen, chce je „częściowo sprzedać”. Czy jest to jeszcze możliwe?
W punkcie „Tworzenie większej ilości mieszkań” zielone rozwiązania dotyczące przystępnych cenowo mieszkań podały: „Własność jest obowiązkiem i dotyczy to również wyznaczonych terenów pod zabudowę mieszkaniową. Nieaktywnych właścicieli gruntów należy konsekwentnie zmuszać do przestrzegania planu zagospodarowania poprzez nakładanie kar pieniężnych. W ostateczności nie wykluczamy remuneralizacji.”
http://www.gruenekoeln.de/artikel/lebenswertes-und-bezahlbares-wohnen-in-koeln/
Gdzie jest remuneralizacja w Mülheim Süd?
W Hamburgu właśnie zdecydowano o 100-letniej kontroli czynszów w nowych mieszkaniach socjalnych:
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Hamburg-Neue-Sozialwohnungen-mit-100-Jahren-Mietpreisbindung,wohnungsbau486.html
Czy tym „instrumentem” dysponuje również dr Rau? Czy może znów słyszy od burmistrza, który jest zobowiązany wobec właścicieli, że powinien marzyć o czymś innym?


Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook