Biuletyn informacyjny nr 131 z dnia 31 marca 2023

Sojusz działań przeciwko niedostatkowi mieszkań i degradacji miast, Newsletter 131

Rodzina Wienandów i minimalne standardy w mieszkalnictwie dla bezdomnych

„Chcieliśmy sprawiedliwości i otrzymaliśmy państwo prawa” (Bärbel Bohley).

Wbrew powszechnemu w całych Niemczech orzecznictwu sąd administracyjny w Kolonii orzekł w styczniu, że miasto Kolonia musi zapewnić bezdomnej matce z pięciorgiem dzieci mieszkanie w pobliżu jej poprzedniego miejsca zamieszkania. Zakwaterowanie w hotelu dla bezdomnych nie było humanitarne. Poszukiwanie odpowiedniego mieszkania nie może zakończyć się niepowodzeniem z powodu pieniędzy.
Wyższy Sąd Administracyjny w Münster uchylił tę decyzję i orzekł na korzyść miasta, które chciało zakwaterować rodzinę Wienandów w Ehrenfeld w schronisku dla bezdomnych. Artysta kabaretowy Jürgen Becker oświadczył na wiecu protestacyjnym przeciwko eksmisji rodziny przed ratuszem, że nie jest w ogóle możliwe zakwaterowanie rodziny z pięciorgiem małych dzieci w schronisku razem z alkoholikami i narkomanami.

Wyższy Sąd Administracyjny w Münster stoi na stanowisku dotychczasowej tradycji, która doprowadziła do tego, że średnia długość życia osób bezdomnych jest o 30 lat niższa od średniej krajowej. To orzecznictwo postrzega „opiekę nad bezdomnymi” z mocno zamkniętymi oczami jako jedynie tymczasowe rozwiązanie awaryjne, chociaż wiele osób musi spędzić w tych „rozwiązaniach awaryjnych” całe lata. Osoby bezdomne muszą się pogodzić z daleko idącym ograniczeniem ich praw mieszkaniowych z tego widzenia, które nic nie widzi. Taka postawa powstała w okresie powojennym, kiedy Niemcy były jeszcze w ruinie. Dziś Niemcy są jednym z najbogatszych krajów świata i czas, po tym jak ruiny zostały już dawno uprzątnięte, oczyścić również postrzeganie osób bezdomnych jako ludzi o mniejszych prawach.
W swoich publicznych wypowiedziach prawnik Karl-Heinz Ruder wielokrotnie zwraca uwagę na to, że wymagania sądów są zawsze tylko minimalnymi wymaganiami, które mogą być przekraczane, poprawiane i rozszerzane przez gminy. Z kolei kierownik wydziału spraw socjalnych Rau oświadczył, że obniżenie minimalnych standardów jest przedmiotem dyskusji w Niemieckim Związku Miast. W Kolonii trudno się tego spodziewać.
W dniu 23 lutego 2023 r. w „Veedelszimmer Eigelstein” odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. bezdomności grup interesu w śródmieściu z kierowniczką Urzędu Opieki Społecznej Katją Robinson na temat „Kolońskiej koncepcji przeciwko mieszkalnictwu i bezdomności”. W protokole czytamy:
„Za scenę picia z krajów UE odpowiada nie urząd opieki społecznej, lecz policja, urząd ds. cudzoziemców i/lub służba porządku publicznego. Tam też trzeba by iść w kierunku „polityki Giulianiego”, aby uniknąć efektów ściągania.”
Jeśli wygooglujesz Giuliani i bezdomni, to znajdziesz takie raporty jak ten:
https://www.berliner-zeitung.de/die-zahl-der-obdachlosen-in-new-york-steigt-unaufhaltsam-nun-will-buergermeister-giuliani-nur-noch-jenen-hilfe-gewaehren-die-dafuer-arbeiten-saubere-strassen-fuer-manhattan-li.41403
Z nami nie da się tego zrobić.
Komentarz prasowy:

Miasto Kolonia zezwoliło na umieszczanie bezdomnych w hotelach
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/stadt-koeln-darf-obdachlose-in-hotels-unterbringen-100.html
Sąd uznał za zasadne zakwaterowanie matki z piątką dzieci w hotelu dla bezdomnych w Kolonii
https://www.ksta.de/koeln/beschluss-gericht-haelt-unterbringung-von-koelner-mutter-mit-fuenf-kindern-in-obdachlosenhotel-fuer-zumutbar-540289
Po eksmisji w Kolonii
Sąd orzeka o zakwaterowaniu bezdomnej rodziny
https://www.express.de/koeln/unterbringung-von-obdachloser-familie-in-koeln-urteil-gefaellt-1-540392
Rodzina Wienandów nie jest odosobnionym przypadkiem
Dr Benjamin Limbach, minister sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii, w odpowiedzi na małe pytanie posłów SPD Leny Teschlade i Jochena Otta w dniu 19.09.2022 r. poinformował parlament krajowy, że w Kolonii w 2020 r. eksmitowano 1728 mieszkań, a w 2021 r. 1589.


Z nami nie da się tego zrobić.
Komentarz prasowy:

Miasto Kolonia zezwoliło na umieszczanie bezdomnych w hotelach
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/stadt-koeln-darf-obdachlose-in-hotels-unterbringen-100.html
Sąd uznał za zasadne zakwaterowanie matki z pięciorgiem dzieci w hotelu dla bezdomnych w Kolonii
https://www.ksta.de/koeln/beschluss-gericht-haelt-unterbringung-von-koelner-mutter-mit-fuenf-kindern-in-obdachlosenhotel-fuer-zumutbar-540289
Po eksmisji w Kolonii
Sąd orzeka o zakwaterowaniu bezdomnej rodziny
https://www.express.de/koeln/unterbringung-von-obdachloser-familie-in-koeln-urteil-gefaellt-1-540392
Rodzina Wienandów nie jest odosobnionym przypadkiem
Dr Benjamin Limbach, minister sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii, w odpowiedzi na małe pytanie posłów SPD Leny Teschlade i Jochena Otta w dniu 19.09.2022 r. poinformował w parlamencie krajowym, że w 2020 r. w Kolonii eksmitowano 1728 mieszkań, a w 2021 r. już 1589.

Tego nie da się u nas zrobić.
Komentarz prasowy:

Miasto Kolonia pozwala na umieszczanie bezdomnych w hotelach
https://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/stadt-koeln-darf-obdachlose-in-hotels-unterbringen-100.html
Sąd uznał za zasadne zakwaterowanie matki z pięciorgiem dzieci w hotelu dla bezdomnych w Kolonii
https://www.ksta.de/koeln/beschluss-gericht-haelt-unterbringung-von-koelner-mutter-mit-fuenf-kindern-in-obdachlosenhotel-fuer-zumutbar-540289
Po eksmisji w Kolonii
Sąd orzeka o zakwaterowaniu bezdomnej rodziny
https://www.express.de/koeln/unterbringung-von-obdachloser-familie-in-koeln-urteil-gefaellt-1-540392
Rodzina Wienandów nie jest odosobnionym przypadkiem
Dr Benjamin Limbach, minister sprawiedliwości Nadrenii Północnej-Westfalii, w odpowiedzi na małe pytanie posłów SPD Leny Teschlade i Jochena Otta w dniu 19.09.2022 r. powiedział w parlamencie krajowym, że w 2020 r. w Kolonii eksmitowano 1728 mieszkań, a w 2021 r. 1589.

Squatting
Samopomoc Społeczna zajmuje budynek mieszkalny w Kolonii
Ten dom stoi pusty od ponad 20 lat” – mówi Kippe. „A przecież artykuł 14 naszej ustawy zasadniczej mówi, że własność jest obowiązkiem”. Coraz więcej ludzi
mieszka na ulicach. „Średnia długość życia obywateli wynosi ponad 70 lat, bezdomnych – 48” – mówi Kippe. „Dla miasta nielikwidowanie bezdomności to nieumyślne spowodowanie śmierci w urzędzie przez zaniechanie”. https://www.ksta.de/koeln/lindenthal/lindenthal-veedel/koeln-russisches-geisterhaus-sozialistische-selbsthilfe-besetzt-mehrfamilienhaus-539400
Wystąpienie Kalle Gerigk:
https://www.youtube.com/watch?v=11ZZPUHcDmU

Domy Federacji Rosyjskiej w Kolonii: wiece i okupacja
https://www.report-k.de/haeuser-der-russischen-foederation-in-koeln-kundgebungen-und-besetzung/
Frank Überall: Rosyjski dom w Kolonii zajęty: Mieszkania długo stoją puste
https://www.kivvon.com/de/ueberall-dabei/russen-haus-in-koeln-besetzt-wohnungen-stehen-lange-leer

Buntownicy czynszowi na ulicy
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1172006.mieterproteste-housing-action-days-mietrebellen-auf-der-strasse.html
Dlaczego charytatywny inwestor chce kupić „rosyjskie domy
https://www.t-online.de/region/koeln/id_100151090/koelner-russenhaeuser-kauft-nun-ein-investor-die-leerstehenden-gebaeude-.html

Słowo na Wielkanoc: Jesteśmy absolutną większością!
Może zdarzy się cud i większość, niekapitalistów, samozatrudnionych i pracujących, przygnębionych i bezsilnych, usługodawców i bezrobotnych, emerytów i tych, których nazwiska brzmią obco dla Rudiego i Waltraud, starych i młodych, przestanie się nienawidzić za swoje poglądy. Nie czytają już tekstów, w których jedna grupa jest obrażana, zaczynają ze sobą rozmawiać, w kolejkach przed lokalami do wynajęcia, w pracy lub szukając pracy – i stają się solidarni. Szybciej niż inwigilacja, która jest obecnie rozbudowywana na pełnych obrotach, aby zapobiec nadchodzącym powstaniom, mogłoby powstać wiele komórek niezadowolenia, obywatelskiego nieposłuszeństwa, poddania się losowi, jaki system przewidział dla mas. Mogłyby one koczować w budynkach rządowych i przed nimi, zajmować domy i smażyć tofu na korytarzach firm inwestycyjnych, gdyby uchwalono kilka autorytatywnych ustaw, które przekształciłyby kamienice w spółdzielnie, zakazałyby spekulacji jednym z podstawowych praw, jakim jest prawo do godnego mieszkania (art. 25 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka), zwróciłyby miasta i wsie tym, którzy w nich mieszkają.
(Sibylle Berg w Die Zeit z 16 marca 2023, s. 47)

Friedrich Küppersbusch o pytaniu o mieszkania zadanym mu przez taz
Taz: Minister budownictwa Klara Geywitz radzi ludziom, aby przenieśli się na wieś, ponieważ w miastach brakuje mieszkań. Czy ten środek jest skuteczniejszy niż ograniczenie czynszu lub uspołecznienie dużych przedsiębiorstw mieszkaniowych?
Friedrich Küppersbusch: To będzie zabawne, gdy mieszkańcy wsi zadzwonią do odległego supermarketu – a telefon wyląduje w biurze domowym innego mieszkańca wsi obok. Wtedy w stronę wsi w mieście rusza ciężarówka z puszką jogurtu. Prawdopodobnie przywożą ze sobą lekarza rodzinnego i przedszkole. Wiejski exodus jest opcją dla osób o wysokich dochodach, którym popsuły się już ceny życia w okolicach wielkich miast. Sojusz związków zawodowych, stowarzyszeń społecznych i stowarzyszenia lokatorów domaga się więc 50-miliardowego programu na budownictwo społeczne, czyli skromnego półśrodka. Bo choć drogowcy dokładnie łamią swój cel – 100 tys. tanich mieszkań rocznie – to statystycznie co 19 minut znika mieszkanie socjalne. Przypuszczalnie na wieś. Naturalno-religijna wiara w rynek wydaje się nieubłagana. Więc proszę: Jeśli wierzysz w rynek, to wierzysz w konkurencję. Konkurencję państwową, na przykład.
https://taz.de/Halbe-China-Woche-volle-Verantwortung/!5922001/

Programy, Reportaże, Wiadomości
Frontal Spezial: Drogie mieszkania. 28 marca 2023, godz. 21.00
phoenix plus: „Na dnie – drogi wyjścia z biedy”.
Wkładka na PHOENIX, w której Hans Mörtter rozmawia z osobami dotkniętymi biedą i/lub bezdomnością. Od minuty 10:05 z nami w Vringstreff, od minuty 18:00 z lokatorem z naszego projektu Housing First Cologne. Podziękowania dla Mony Heck i Inge Swolek z PHOENIX za reportaż pełen szacunku i na poziomie oczu!
https://www.youtube.com/watch?v=l7_xbzVCSFQ
Płyta wygląda dobrze
Nauka z NRD oznacza budowanie mieszkań po przystępnych cenach
https://www.nd-aktuell.de/artikel/1171992.stadtentwicklung-die-platte-sieht-gut-aus.html
Komisje zajmują się zmienioną dotacją mieszkaniową 2023
Komunikat Rady Miasta będzie przedmiotem obrad Podkomisji Mieszkaniowej – 18 kwietnia, Komisji Spraw Społecznych, Seniorów i Osób Starszych – 20 kwietnia, Komisji Mienia – 24 kwietnia, Komisji Rozwoju Miasta – 4 maja i Komisji Budownictwa – 8 maja.
https://www.report-k.de/ausschuesse-befassen-sich-mit-geaenderter-wohnraumfoerderung-2023/
Artystka Rosemarie Trockel sprzedaje swoją willę w Kolonii-Hahnwald za 6,5 mln https://www.express.de/koeln/koeln-villa-von-kuenstlerin-rosemarie-trockel-auf-immowelt-540039
W USA co 17 osoba mieszka w przyczepie kempingowej. W Berlinie skazany oszust przekształcił niedobór mieszkań w model biznesowy, wynajmując kontenery i stare przyczepy kempingowe osobom szukającym lokum.
https://www.focus.de/panorama/welt/illegaler-trailerpark-verurteilter-betrueger-macht-die-berliner-wohnungsnot-zu-geschaeftsmodell_id_189215245.html
Pokoje we wspólnych mieszkaniach dla studentek trudno dostępne
https://www.rundschau-online.de/koeln/koeln-liegt-im-staedtevergleich-auf-platz-5-wg-zimmer-in-nrw-werden-teurer-541388
Przemysł budowlany jest pierwszym sektorem, który padł ofiarą polityki monetarnej
Federalny Urząd Statystyczny poinformował w zeszłym tygodniu, że nowe zamówienia w głównym sektorze budowlanym w styczniu 2023 roku były o 21 procent niższe niż rok wcześniej (wykres 1).
Najbardziej ucierpiało budownictwo mieszkaniowe (wykres 3), które według naszych polityków jest Niemcom tak bardzo potrzebne: W porównaniu z marcem ubiegłego roku sektor ten odnotował spadek zamówień o jedną trzecią.
https://www.relevante-oekonomik.com/2023/03/29/als-erste-branche-faellt-die-bauwirtschaft-der-geldpolitik-zum-opfer/

Daty
03.04.2023, godz. 19:00, Prawo do Miasta, spotkanie otwarte, Stara Remiza Strażacka
13.04.2023, godz. 9:30, Wiec przeciwko eksmisji, Seidenstr.4, 51063 Kolonia
15.04. godz. 11:00, Wiec przeciwko wakatom
20.04.2023 r., godz. 15:30, Komitet Społeczny

21.04.2023. 13 – 15 h Warsztaty cyfrowe: Zapewnienie osobom z innych krajów UE bez prawa do świadczeń socjalnych w Niemczech. Rejestracja poprzez link
https://ssl-sug.carinet.de/slus/anmeldeseite-kagw-21-04-23-versorgung-von-menschen-aus-dem-eu-ausland-ohne-sozialleistungsansprueche-in-deutschland
16.05.2023, godz. 15:30, Rada
Dla miasta bez bezdomności
Dla miasta bez eksmisji
Za miasto bez zgonów z powodu narkotyków
Za miasto bez przemocy wobec kobiet i dzieci
Dla miasta bez deportacji
Dla miasta bez ubóstwa
31 marca 2023 r.
Klaus Jünschke i Rainer Kippe
https://wohnungsnot.koeln

PS
Apel o darowizny
Aby dalej doskonalić naszą pracę w zakresie public relations, potrzebujemy pieniędzy:
Konto darowizny MachMit! e.V. IBAN: DE53370501981011342704
Przeznaczenie: Aktionsbündnis


Translated with DeepL

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić przyjazność dla użytkownika. Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Facebook